Biuro Doradztwa Gospodarczego A.C. Aneta Chrabąszczewska prowadzi działalność od 1994 roku. Głównym terenem aktywności firmy jest Poznań i Wielkopolska, lecz wśród klientów znajdują się podmioty gospodarcze również z innych regionów kraju oraz z zagranicy. Biuro dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą (doradcy podatkowi, ekonomiści, prawnicy). Prowadzi obsługę w języku polskim i angielskim. Współpracuje z kancelariami prawniczymi, audytorami, biegłymi rewidentami, przedstawicielami środowiska naukowego. Korzysta z zaawansowanych technologicznie rozwiązań umożliwiających bieżącą obsługę klientów, niezależnie od lokalizacji ich siedziby.

     W  marcu  2011  roku  powołana  została  Spółka Doradztwa Podatkowego BDG AC Spółka z o.o. kontynuująca działalność Biura Doradztwa Gospodarczego AC i z nim współpracująca. Dnia 27 marca 2012 roku Krajowa Rada Doradców Podatkowych dokonała wpisu Spółki BDG AC Sp. z o.o. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 447.
Zarząd Spółki stanowi Prezes Zarządu - Pani Aneta Chrabąszczewska (doradca podatkowy nr wpisu 03169), Wiceprezes Zarządu - Pani Joanna Wódkowska (doradca podatkowy nr wpisu 12361) oraz Wiceprezes  Zarządu  - Pani Justyna Michalak (doradca podatkowy nr wpisu 12252). Spółka zatrudnia doradców podatkowych oraz wykwalifikowaną kadrę księgowych.

Spółka specjalizuje się:
- w udzielaniu podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
- w prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
- w sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; przy czym należy zaznaczyć, że pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy, informacje oraz inne dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z przepisów prawa podatkowego

Nasi specjaliści udzielają pomocy przy zakładaniu firm, doradzają najkorzystniejsza formę prowadzenia działalności gospodarczej przy jej rozpoczęciu, przygotowują deklaracje i zeznania podatkowe dla klientów oraz udzielają konsultacji i porad podatkowych i prawnych (np. w zakresie interpretacji prawa podatkowego). Spółka pomaga również klientom zminimalizować obciążenia podatkowe, wykorzystać wszystkie dostępne ulgi podatkowe. Opracowuje korzystne sposoby płatności i rozliczeń podatkowych.

 Atutami naszych firm są:

  • rzetelność   
  • zgodność z przepisami
  • tajemnica informacji
  • profesjonalizm
  • bezpieczeństwo
  • nowoczesność i wysoka  jakość
  • szeroki zakres usług
  • długofalowa współpraca
  • zadowolenie Klienta

 

 

 

 

 

Informacje o naszej kadrze..